Μηχανική Πετρελαίων
6/20/2018
Skip Navigation Links : Μηχανική Πετρελαίων : Γενικά Στοιχεία Μαθήματος

Γενικά Στοιχεία Μαθήματος

Γενικά στοιχεία για το μάθημα (σκοπός, σύντομη παράθεση της διδακτέας ύλης), τη διδασκαλία του μαθήματος (ωριαίο & ωρολόγιο πρόγραμμα, βαθμολογία), τα συγγράμματα και τους διδάσκοντες.

Γενικά Στοιχεία Μαθήματος

Σκοπός
[ Ειρήνη Δημητρέλλου ]

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας απλή θεωρητική ανάλυση και μαθηματικές προσεγγίσεις. Μέσα από τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς πετρώματος και εμπεριεχόμενων ρευστών (πετρέλαιο/αέριο/νερό) στη χρονική εξέλιξη της παραγωγής ενός κοιτάσματος, ο μηχανικός μπορεί να εκτιμήσει τον τρόπο απόκρισης του ταμιευτήρα σε κάθε σχήμα παραγωγής και να επιλύσει σύνθετα προβλήματα της μηχανικής πετρελαίων με πρακτικό τρόπο.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 21, 2005
Διδακτέα 'Υλη
[ Ειρήνη Δημητρέλλου ]


 1. Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων 
 2. Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων
 3. Χαρακτηριστικά αποθήκευτρων πετρωμάτων
 4. Ιδιότητες ρευστών ταμιευτήρα
 5. Ογκομετρική συμπεριφορά (PVT) μιγμάτων υδρογονανθράκων
 6. Αλληλεπίδραση πετρώματος-ρευστών στον ταμιευτήρα
 7. Εκτίμηση επιτόπου & απολήψιμων αποθεμάτων
 8. Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρα
 9. Δευτερογενής παραγωγή υδρογονανθράκων
 10. Τριτογενής παραγωγή - Μέθοδοι επαύξησης της απόληψης πετρελαίου
 11. Παραγωγικότητα γεωτρήσεων - Βελτιστοποίηση υπεδαφικού συστήματος παραγωγής
 12. Επιφανειακή επεξεργασία παραγόμενων υδρογονανθράκων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 21, 2005
Ωριαίο Πρόγραμμα
[ Ειρήνη Δημητρέλλου ]
Ώρες Διδασκαλίας:
     2


Ώρες Ασκήσεων:        1

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 21, 2005
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
[ Ειρήνη Δημητρέλλου ]
Διδασκαλία:
Πέμπτη 10.45 – 12.30
Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 2.25Β


Ασκήσεις:
Πέμπτη 12.45 – 13.30
Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 2.25Β


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 21, 2005
Βαθμολογία
[ Ειρήνη Δημητρέλλου ]
Εφαρμογές - Ασκήσεις:   30%


Τελικές εξετάσεις:            70%

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 15, 2005
Πίνακας διαλέξεων
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 26, 2008

Γενικά Στοιχεία Μαθήματος  (υποσελίδες)

Διδάσκοντες Στοιχεία διδασκόντων του μαθήματος
Συγγράμματα Περιγραφή και περιεχόμενο του συγγράμματος που διανέμεται στους φοιτητές
Βοηθοί Διδασκαλίας Στοιχεία βοηθών διδασκαλίας του μαθήματος