Μηχανική Πετρελαίων
6/20/2018
Skip Navigation Links : Μηχανική Πετρελαίων : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις, παρουσιάσεις και άλλο εποπτικό και βοηθητικό υλικό για το μάθημα

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Σημειώσεις Τα κείμενα που περιέχονται στο βιβλίο που διανέμεται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή
Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή
Διαφάνειες - Slides Διαφάνειες (slides) που προβάλλονται στο μάθημα, κατά ενότητες
Video Δείγματα του video που προβάλλεται στο μάθημα
Λεξιλόγιο όρων Λεξιλόγιο αγγλικών όρων με επεξήγηση του όρου στα αγγλικά