Μηχανική Πετρελαίων
6/20/2018
Skip Navigation Links : Μηχανική Πετρελαίων : Ασκήσεις- Εργασίες

Ασκήσεις- Εργασίες

Περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις & μελέτες περίπτωσης, καθώς και ασκήσεις προς παράδοση.

Ασκήσεις- Εργασίες  (υποσελίδες)

Ασκήσεις Λυμένες & άλυτες ασκήσεις, ανά Kεφάλαιο
Μελέτες περίπτωσης (Case studies) Λυμένες & άλυτες μελέτες περίπτωσης για καλύτερη εμβάθυνση της θεωρίας, ανά Κεφάλαιο