Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018
Skip Navigation Links : Χημεία Στερεάς Κατάστασης : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Η Χημεία Στερεάς Κατάστασης είναι κλάδος της γενικής χημείας των συμπυκνωμένων φάσεων. Η εξοικείωση με το γνωστικό πεδίο της είναι απαραίτητη, καταρχήν για την εκμάθηση βασικών αρχών της επιστήμης των στερεών υλικών, καθώς και για τη μελέτη των ιδιοτήτων των τεχνολογικών υλικών.

Γενικά Στοιχεία

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος
Αρχείο: Course Identity.doc
Μέγεθος: 217.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Σκοπός

Η χημεία στερεάς κατάστασης μαζί με τη χημεία των υλικών (που αφορά γενικότερα τη "χημική" κατανόηση και τον τεχνολογικό χειρισμό της "χρηστικής" συμπυκνωμένης ύλης), τη φυσική των συμπυκνωμένων φάσεων και την εφαρμοσμένη μηχανική αποτελούν τις κύριες συνιστώσες του διεπιστημονικού ερευνητικού πεδίου της επιστήμης των υλικών. Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών της Κατεύθυνσης Φυσικών Εφαρμογών της ΣΕΜΦΕ με τις βασικές έννοιες και αρχές της χημικής επιστήμης των στερεών, με έμφαση στην ερμηνεία των φαινομένων και των ιδιοτήτων συστημάτων που περιέχουν στερεές φάσεις, καθώς και η εισαγωγή στο πεδίο της χημικής τεχνολογίας των στερεών.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 27, 2005
Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Χημείας, Φυσικοχημείας, Θερμοδυναμικής, Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 27, 2005
Βιβλίο

Μ. Μπουρουσιάν, "Χημεία Στερεάς Κατάστασης - Πανεπιστημιακές σημειώσεις", Εκδ. ΕΜΠ, 2005.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 27, 2005
Τρόπος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με:

  • διαλέξεις: ανάπτυξη θεωρίας, λύση ασκήσεων
  • εργαστηριακές επιδείξεις ερευνητικών οργάνων
  • εργαστηριακές ασκήσεις.
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005

Γενικά Στοιχεία  (υποσελίδες)