Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 26, 2015
2/26/2015 Τελευταία ανακοίνωση μαθήματος

Συγχώνευση μαθημάτων Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών

Από το ακαδ. έτος 2014-15, έχει γίνει συγχώνευση
του μαθήματος “Χημεία Στερεάς Κατάστασης”
(ως Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού της Ροής “Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά”),
με το Υποχρεωτικό μάθημα “Επιστήμη Υλικών” (μέσω μείωσης των αλληλεπικαλύψεων).

Το μάθημα“Χημεία Στερεάς Κατάστασης” εξετάστηκε κατά την Κανονική και κατά την Επαναληπτική Εξεταστική του 2013-14. Όσοι σπουδαστές έχουν εξεταστεί επιτυχώς, το κατοχυρώνουν ως μάθημα της αντίστοιχης Ροής.
Όσοι σπουδαστές είχαν επιλέξει το ανωτέρω μάθημα, αλλά δεν εξετάστηκαν επιτυχώς, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν για τελευταία φορά, κατά την Κανονική Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου του 2014-15.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 20, 2008
6/20/2008 Ύλη εξετάσεων 2008

Στις κανονικές και επαναληπτικές εξετάσεις Σεπ.-Οκτ. 2008 του μαθήματος της Χημείας Στερεάς Κατάστασης (6ο εξ. ΣΕΜΦΕ) θα εξεταστούν θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου του διδάσκοντος:   

1ο Κεφάλαιο: 5-57

2ο Κεφάλαιο: 75-97, κυρίως 108-141 και 151-162

3ο Κεφάλαιο: 187-208, 217-218, 227-232

4ο Κεφάλαιο: 261-299

5ο Κεφάλαιο: 307-343.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 20, 2008
5/27/2008 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε παρατήρηση, ειδοποίηση ή ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Χ.Σ.Κ, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα στο e-mail: mirtatb@central.ntua.gr

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 20, 2008
4/16/2005 Προσβασιμότητα

Η ανάγνωση συγκεκριμένων αρχείων του εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού απαιτεί την εξουσιοδότηση του χρήστη. Τα απαραίτητα log-in και password για ελεύθερη πρόσβαση παρέχονται από τον διδάσκοντα.