Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018
Skip Navigation Links : Χημεία Στερεάς Κατάστασης : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε περιλήψεις, παρουσιάσεις και κείμενα του διδάσκοντος σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Introduction.pdf
Μέγεθος: 184.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Βασικές γνώσεις από την επιστήμη των στερεών
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: General.pdf
Μέγεθος: 327.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Χημικοί δεσμοί στα απλά κρυσταλλικά στερεά
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Chemical Bonding I.pdf
Μέγεθος: 450.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Ενεργειακές ζώνες
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Energetic bands.pdf
Μέγεθος: 139.54 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Crystallography.pdf
Μέγεθος: 530.91 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Δομές πυκνής στοίβαξης και μέγιστης πυκνότητας
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: close packed structures.pdf
Μέγεθος: 1.37 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Ισορροπία φάσεων
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Phase equilibrium.pdf
Μέγεθος: 173.89 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Χαρακτηρισμός στερεών
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Characterization.pdf
Μέγεθος: 139.80 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Ακτίνες Χ
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: X-rays.pdf
Μέγεθος: 328.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Χημικές αντιδράσεις των στερεών
[ Μ. Μπουρουσιάν ]
Αρχείο: Reactions.pdf
Μέγεθος: 140.32 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005