Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018
Skip Navigation Links : Χημεία Στερεάς Κατάστασης : Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται επαναληπτικές ερωτήσεις και ασκήσεις χωρισμένες σε θεματικά πεδία με βάση τη διάρθρωση των κεφαλαίων του βιβλίου του διδάσκοντος.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Χημικοί δεσμοί στα στερεά
Αρχείο: Problems_Lect 1-4.doc
Μέγεθος: 58.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Κρυσταλλική δομή
Αρχείο: Problems_Lect 5-8.doc
Μέγεθος: 82.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Ατέλειες και διάχυση στους κρυστάλλους
Αρχείο: Problems_Lect 10-14.doc
Μέγεθος: 71.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Φασματοσκοπία και περίθλαση ακτίνων Χ
Αρχείο: Problems_Lect 9.doc
Μέγεθος: 50.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Ισορροπία φάσεων
Αρχείο: Problems_Lect 15-18.doc
Μέγεθος: 81.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Χημικές αντιδράσεις στη στερεά κατάσταση
Αρχείο: Problems_Lect 19-21.doc
Μέγεθος: 55.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005