Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018
Skip Navigation Links : Χημεία Στερεάς Κατάστασης : Εργαστηριακές ασκήσεις - Εργασίες

Εργαστηριακές ασκήσεις - Εργασίες

Περιγραφή και βοηθητικά κείμενα σχετικά με τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις και τις εργασίες προς παράδοση.

Εργαστηριακές ασκήσεις - Εργασίες

1. Περίθλαση ακτίνων Χ
[ Μ. Μπουρουσιάν ]

Εργαστηριακή επίδειξη - Εργασία προόδου

Αρχείο: diffraction-b.doc
Μέγεθος: 126.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
2. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
[ Μ. Μπουρουσιάν ]

Εργαστηριακή επίδειξη - Εργασία προόδου

Αρχείο: SEM.doc
Μέγεθος: 29.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
3. Διάγραμμα συμπυκνωμένων φάσεων ναφθαλίνης - διφαινυλίου

Εργαστηριακή εξάσκηση - Εργασία προόδου

Αρχείο: Naphthaline-biphenyl.pdf
Μέγεθος: 182.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
4. Κατάστρωση διαγραμμάτων ισορροπίας φάσεων

Εργασία προόδου

Αρχείο: Phase diagrams.doc
Μέγεθος: 26.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
5. Μελέτη του διμερούς συστήματος σόδας - πυριτίας

Εργασία προόδου

Αρχείο: Soda-silica.pdf
Μέγεθος: 364.60 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
6. Ηλεκτροαπόθεση σεληνιούχου καδμίου

Εργαστηριακή εξάσκηση

Αρχείο: EC-depositionCdSe.doc
Μέγεθος: 228.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
7. Φωτοηλεκτροχημεία ημιαγωγών Ι: Φωτοβολταϊκό φαινόμενο

Εργαστηριακή εξάσκηση

Αρχείο: Photoelectrochemistry.doc
Μέγεθος: 154.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008
Φωτοηλεκτροχημεία ημιαγωγών ΙΙ: Μέτρηση ενεργειακού διακένου

Εργαστηριακή εξάσκηση

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 16, 2008