Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018

Βιβλιογραφία

Δίνονται επιλεγμένοι τίτλοι προσιτών εκπαιδευτικών βιβλίων και μονογραφιών που αφορούν, κυρίως, τη Χημεία Στερεάς Κατάστασης και την Επιστήμη των Υλικών. Η κατανόηση της χημείας των στερεών υλικών απαιτεί, όμως, τη μελέτη και εκμάθηση αρχών και εφαρμογών σε μια ευρύτερη επιστημονική βάση. Μια περισσότερο εκτεταμένη, σε πλάτος και βάθος γνωστικού πεδίου, βιβλιογραφία περιλαμβάνεται στις σημειώσεις του διδάσκοντος.

Βιβλιογραφία  (υποσελίδες)