Χημεία Στερεάς Κατάστασης
6/20/2018

Σύνδεσμοι

Το πλήθος των διαδικτυακών τόπων που περιλαμβάνουν υλικό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη Χημεία και τη Φυσική των στερεών είναι πολύ μεγάλο. Εδώ, δίνονται ενδεικτικά μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη χημεία και τη χημεία στερεάς κατάστασης.

Σύνδεσμοι

Links to Websites Related to Solid State Chemistry and Material Science
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 17, 2005
Webelements Periodic Table
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Atoms and Molecules
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
The Information Retrieval in Chemistry
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Crystal Lattice Structures
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
An Introduction to Metallic Materials
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Point Defects, Lattice Structure and Melting
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Principles of Semiconductor Devices
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, March 19, 2005
Links for semiconductors
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 14, 2006
Science Direct
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 14, 2006
Diamonds, Buckyballs and Graphite
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 14, 2006