6/20/2018

Γενικά Στοιχεία

Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων, Βαθμολογία, Τελικές Εξετάσεις και Διδάσκοντες.

Γενικά Στοιχεία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Διδάσκων Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 772 2686, E-mail: cioannid@survey.ntua.gr