6/20/2018

Ασκήσεις

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει 6 ασκήσεις και 1 εργαστήριο

Ασκήσεις

Περιγραφή Εργαστηριακών Ασκήσεων

Οι ασκήσεις και οι εργαστηριακές εφαρμογές του μαθήματος αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υποκαθιστούν τις παραδόσεις αλλά ούτε και υποκαθίστανται από αυτές... Για τον λόγο αυτό συστήνεται σε όλους να παρακολουθούν τις ασκήσεις και να τις αντιμετωπίζουν συστηματικά και -κατά το δυνατόν- μέσα στην τάξη. Αυτό θα βοηθήσει και στην κατανόηση των εφαρμογών, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 20, 2010

Ασκήσεις  (υποσελίδες)