Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
1/18/2019

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

Σύντομος τίτλος3.3.10.5
Ακαδημαϊκό Έτος2008-2009
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΤομέας Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
Είδος ΜαθήματοςΚορμού
Εξάμηνο5
Περιγραφή ΜαθήματοςΕισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). Περιγραφή ΣΑΕ με ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση και εξισώσεις κατάστασης...

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο  (υποσελίδες)

Γενικά Στοιχεία Το μάθημα αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με ορισμένες βασικές έννοιες και μεθοδολογίες της Θεωρίας Συστημάτων, όπως Ευστάθεια, Ανάδραση, Έλεγχος, Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα. Αυτές οι έννοιες και μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλές περιοχές όπως Κλασικά Ηλεκτρομηχανικά, Πληροφοριακά, Βιολογικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Συστήματα. Παρουσιάζονται για γραμμικά δυναμικά συστήματα (συνεχούς και διακριτού χρόνου), μιας εισόδου και μιας εξόδου. Παρουσιάζονται επίσης παραδείγματα για συστήματα μη γραμμικά και συστήματα πολλών εισόδων και εξόδων. Εφαρμογές σε Βιολογικά Συστήματα, Δρομολόγηση Δικτύων, Finite State Machines κ.α. παρατίθενται ώστε να καταδειχθεί το εύρος των εννοιών και να εκτεθούν οι σπουδαστές σε σύγχρονα θέματα εφαρμογών της ύλης του μαθήματος. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο 5ο Εξάμηνο και προυποθέτει ικανοποιητική γνώση της ύλης των μαθημάτων Σήματα & Συστήματα, Εισαγωγή στα Κυκλώματα, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις
Ανακοινώσεις  
Αναλυτικά Στοιχεία (Περιγραφή Ύλης σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της ΣΗΜΜΥ) Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). Περιγραφή ΣΑΕ με διαφορικές και αναδρομικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση και εξισώσεις κατάστασης σε συνεχή και διακριτό χρόνο. Ανάδραση, Ευαισθησία. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου. Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση. Αποκοπή διαταραχών. Ορισμοί ευστάθειας. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας: Routh, Hurwitz και συνεχών κλασμάτων. Κριτήριo ευστάθειας Nyquist. Γεωμετρικός τόπος ριζών. Διαγράμματα Bode και Nichols. Μελέτη συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα. Κανονικές μορφές. Μεθοδος Lyapunov. Παραδείγματα σχεδίασης συστημάτων έλεγχου. Χρήση Matlab. Πρακτικές εφαρμογές. Historical review. Description of Control Systems with differential and recursion equations, transfer functions, impulse responses, state equations, for continuous and discrete time. Feedback, Sensitivity Steady State Errors, Disturbance Rejection. Definitions of Stability. Algebraic stability criteria: Routh, Hurtwitz, Continuous Fractions. Nyquist criterion. Root locus. Bode and Nichols diagrams. State space: Controllability and Observability, Canonical forms. Lyapunov stability. Examples of control design. Use of Matlab. Applications.
Εκπαιδευτικό Υλικό 1)‘Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου’, R.C. DORF, R.H. BISHOP (9η Έκδοση) Εκδόσεις Τζιόλα 2)'Αυτόματος Έλεγχος Γραμμικών & Μη Γραμμικών Συστημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου', Σ. Γ. Τζαφέστας, Τόμος 1: Ανάλυση και Βασικοί Ελεγκτές Κεφ. 1-8, 9-14
Ασκήσεις- Εργασίες  
Βιβλιογραφία  
Σύνδεσμοι