Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
12/18/2018

Γενικά Στοιχεία

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με ορισμένες βασικές έννοιες και μεθοδολογίες της Θεωρίας Συστημάτων, όπως Ευστάθεια, Ανάδραση, Έλεγχος, Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα. Αυτές οι έννοιες και μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλές περιοχές όπως Κλασικά Ηλεκτρομηχανικά, Πληροφοριακά, Βιολογικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Συστήματα.
Παρουσιάζονται για γραμμικά δυναμικά συστήματα (συνεχούς και διακριτού χρόνου), μιας εισόδου και μιας εξόδου.
Παρουσιάζονται επίσης παραδείγματα για συστήματα μη γραμμικά και συστήματα πολλών εισόδων και εξόδων. Εφαρμογές σε Βιολογικά Συστήματα, Δρομολόγηση Δικτύων, Finite State Machines κ.α. παρατίθενται ώστε να καταδειχθεί το εύρος των εννοιών και να εκτεθούν οι σπουδαστές σε σύγχρονα θέματα εφαρμογών της ύλης του μαθήματος.

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο 5ο Εξάμηνο και προυποθέτει ικανοποιητική γνώση της ύλης των μαθημάτων Σήματα & Συστήματα, Εισαγωγή στα Κυκλώματα, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις

Γενικά Στοιχεία  (υποσελίδες)

Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων Πρόγραμμα Γραμματείας ΣΗΜΜΥ
Τελικές Εξετάσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΩΡΑ: ΑΙΘΟΥΣΕΣ: Γενικές Έδρες Αμφιθέατρο 1: Από Α Έως ΔΗ Γενικές Έδρες Αμφιθέατρο 2: Από ΔΙ Έως ΚΑΡΑΝ Γενικές Έδρες Αμφιθέατρο 3: Από ΚΑΡΑΠ Έως ΚΤ Γενικές Έδρες Αμφιθέατρο 4: Από ΚΣ Έως ΠΑΝΑ Νέο Κτήριο Ηλ. Μηχ. Αμφιθ. 1: Από ΠΑΝΟ Έως ΣΠ Νέο Κτήριο Ηλ. Μηχ. Αμφιθ. 2: Από ΣΤ Έως ΤΣΑ Νέο Κτήριο Ηλ. Μηχ. Αμφιθ. 3: Από ΤΣΕ Έως Ω 1) Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε αυστηρά την ανωτέρω κατανομή 2) Στο διαγώνισμα επιτρέπεται να έχετε μαζί σας μόνο το βιβλίο και τις σημειώσεις που είναι διαθέσιμες και σε αυτή την ιστοσελίδα. Απαγορεύεται κάθε άλλο βοήθημα 3) Είναι απαραίτητο να έχετε διαθέσιμα δίπλα στο γραπτό σας την φοιτητική και αστυνομική σας ταυτότητα 4) Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός των αιθουσών εξέτασης
Βαθμολογία Ο βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός του τελικού διαγωνίσματος
Διδάσκοντες Γ. Π. Παπαβασιλόπουλος (συντονιστής)