Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
12/18/2018
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

1)‘Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου’, R.C. DORF, R.H. BISHOP (9η Έκδοση) Εκδόσεις Τζιόλα
2)'Αυτόματος Έλεγχος Γραμμικών & Μη Γραμμικών Συστημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου', Σ. Γ. Τζαφέστας, Τόμος 1: Ανάλυση και Βασικοί Ελεγκτές Κεφ. 1-8, 9-14

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Ύλη μαθήματος Τα ακόλουθα μέρη του βιβλίου του Dorf (και τα αντίστοιχα του Σ. Τζαφέστα) καλύπτουν αρκετά τμήματα της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα. Σημειώνεται ότι η ακριβής ύλη του μαθήματος, επί της οποίας εξετάζονται οι σπουδαστές είναι αυτή που παρουσιάζει ο διδάσκων στο μάθημα. Κεφάλαιο 1: (Γενικά) Κεφάλαιο 2: 2.1-2.6, 2.8, 2.9 (Επανάληψη) Κεφάλαιο 3: 3.1-3.4, 3.6-3.8 Κεφάλαιο 4: 4.1-4.6 Κεφάλαιο 5: 5.1-5.3, 5.7 Κεφάλαιο 6: 6.1-6.5 Κεφάλαιο 7: 7.1-7.3, 7.7 Κεφάλαιο 8: 8.1-8.3 (Επανάληψη), Πίνακας 8.5 Κεφάλαιο 9: 9.1-9.3, 9.4 (σελ. 737-741), 9.6, Πίνακας 9.6 Κεφάλαιο 11: 11.1-11.3, 11.5 Κεφάλαιο13: 13.1-13.6, 13.10, 13.11 MATLAB/SIMULINK: Παραρτήματα Α και Β, 2.10, 3.10, 4.9, 5.12, 6.6, 7.10, 8.8, 9.10, 11.10, 13.12. Από το φυλλάδιο "Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδίασης στο Πεδίο της Συχνότητας" σελ. 1-44. Από το φυλλάδιο "Ευστάθεια" σελ. 1-31, εκτός από σελ. 12-13 (Θεώρημα LaSalle). Από το φυλλάδιο "Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα" σελ. 1-28 και 31-33.
Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδίασης στο Πεδίο της Συχνότητας  
Ευστάθεια  
Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα