Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
12/18/2018
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο : Ασκήσεις- Εργασίες

Ασκήσεις- Εργασίες  (υποσελίδες)

Προτεινόμενες Ασκήσεις από το βιβλίο των Dorf- Bishop Κεφάλαιο 1: Π 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1.22 ΠΣ 1.6 Καφάλαιο 2: Α. 2.4, 2.7, 2.8, 2.13-2.15, 2.19, 2.26, 2.27, 2.30 Π. 2.1, 2.4, 2.17, 2.22, 2.25, 2.27, 2.28, 2.42, 2.43 ΠΠΕ 2.1 ΠΜ 2.1-2.4, 2.6-2.8 Κεφάλαιο 3: Α 3.1-3.6, 3.8, 3.11, 3.14, 3.17, 3.19 II 3.2, 3.5, 3.11, 3.17, 3.20, 3.33 ΠΠΕ 3.3, 3.4 ΠΣ 3.4 ΠΜ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 Κεφάλαιο 4: Α 4.1, 4.2, 4.8 Π 4.2, 4.4, 4.10, 4.12, 4.14 ΠΠΕ 4.2-4.6 ΠΣ 4.4 ΠΜ 4.1-4.4 Κεφάλαιο 5: Α 5.4-5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.17 Π 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7-5.9, 5.12-5.14, 5.16, 5.18 ΠΠΕ 5.1, 5.2, 5.5 ΠΣ 5.1 ΠΜ 5.1-5.3 Κεφάλαιο 6: Α 6.1-6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11, 6.13, 6.17, 6.19-6.21 Π 6.1, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11, 6.15, 6.16 ΠΠΕ 6.1, 6.4 ΠΣ 6.1, 6.4, 6.5 ΠΜ 6.1-6.4, 6.6 Κεφάλαιο 7: Α 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.9, 7.14, 7.16, 7.18, 7.22 Π 7.3, 7.5, 7.6, 7.14, 7.24, 7.28, 7.31, 7.36 ΠΠΕ 7.1, 7.2, 7.5, 7.8 ΠΣ 7.7 ΠΜ 7.1-7.4, 7.6 Κεφάλαιο 8: Α 8.2, 8.4-8.7, 8.9 Π 8.2, 8.5, 8.6, 8.11, 8.15, 8.18, 8.22, 8.24 ΠΣ 8.4 ΠΜ 8.1-8.3, 8.5 Κεφάλαιο 9: Α 9.1, 9.2, 9.24 Π 9.1-9.4, 9.13 ΠΜ 9.2 Κεφάλαιο 11: Α 11.1-11.6 Π 11.3,11.10, 11.15, 11.17, 11.19-11.21 ΠΠΕ 11.1-11.3, 11.6 ΠΣ 11.1 ΠΜ 11.1-11.3, 11.5 Κεφάλαιο 13: Α 13.1, 13.2, 13.8, 13.10, 13.12, 13.13 Π 13.12-13.14 ΠΜ 13.1-13.6
Άλλες Ασκήσεις  
Προβλήματα  
Προβλήματα 2  
Θέματα Εξετάσεων 2005  
Ευστάθεια κατά Lyapunov  
Χρήσιμα Προγράμματα Matlab, Simulink
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων  
Θέματα Εξετάσεων 7_2007  
Θέματα Εξετάσεων 10_2007  
Εργασίες μαθήματος  
Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων 9_2008  
Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων 3_2009