Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
12/18/2018

Βιβλιογραφία

"Feedback—The History of an Idea"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
"Inventing the Negative Feedback Amplifier"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«Automatic Control Systems»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«Modern Control Engineering»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«Nonlinear System Analysis»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
"Regeneration Theory"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«Automatic Control: Classical Linear Theory»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«Stability by Liapunov's Direct Method, with Applications»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
«State Space and Linear Systems»
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005