Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
12/19/2018

Γενικά Στοιχεία  (υποσελίδες)

Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων Τρίτη 17:15 - 20:00, κτ. Δ, Αίθουσα 1.16
Βαθμολογία Ο τελικός βαθμός θα προκύψει σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά: - 35% για το Θέμα - 65% για την τελική εξέταση, στην οποία ο ελάχιστος βαθμός θα πρέπει να είναι 3,5/10