Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
12/18/2018

Λόγω επείγοντος προβληματος, το μάθημα της Τρίτης 9 Ιουνίου αναβάλλεται. Την Τρίτη 16 Ιουνίου τόσο ο Καθηγητής Β.Ι. Παπάζογλου όσο και ο κ. Τσαρακλής θα βρίσκονται από 3-5 μ.μ. στο γραφείο του κ. Παπάζογλου, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος του Θέματος πριν την παράδοσή του. Ακολούθως, θα γίνει κανονικά το μάθημα 5:15 - 8:00 μ.μ.

Μικρή περιγραφή html

Ανακοινώσεις  (υποσελίδες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ