Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
12/18/2018

Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Εισαγωγή στην Υ&Α στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 3/10/2009 5:15:00 PM Έγινε
Νομοθετικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο. 3/17/2009 5:15:00 PM Έγινε
Εργατικά ατυχήματα. 3/24/2009 5:15:00 PM Εκκρεμεί
Ιατρική της Εργασίας και Οικολογική Διαχείριση 3/31/2009 5:15:00 PM Έγινε
Χημικοί Παράγοντες. 4/7/2009 5:15:00 PM Έγινε
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Ασφάλεια Μηχανημάτων. 4/28/2009 5:15:00 PM Έγινε
Εργατικά ατυχήματα. 5/5/2009 5:15:00 PM Έγινε
Φυσικοί Παράγοντες 5/12/2009 5:15:00 PM Έγινε
Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια 5/19/2009 5:15:00 PM Έγινε
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Ναυπηγεία 5/26/2009 5:15:00 PM Έγινε
Ο Τεχνικός Ασφάλειας 6/2/2009 5:15:00 PM Έγινε