Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
12/19/2018

Βιβλιογραφία

Occupational Safety and Health (for technologists, engineers and managers)

David L. Goetsch, Occupational Safety and Health (for technologists, engineers and managers), Pearson/Prentice Hall, 2005, 5th edition

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 10, 2008
Health and Safety in Welding and Allied Processes

N.C. Balchin (editor), Health and Safety in Welding and Allied Processes, Abington Publishing, 1991, 4th edition

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 10, 2008
Handbook of occupational safety and health

DiBerardinis, Louis J , Handbook of occupational safety and health , John Wiley & Sons, 1999

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 10, 2008
Encyclopaedia of occupational health and safety

J. Mager Stellman, et al (editors), Encyclopaedia of occupational health and safety , International Labour Office , 1998

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 10, 2008