Ναυπηγική Τεχνολογία
12/19/2018
Skip Navigation Links : Ναυπηγική Τεχνολογία : Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Εισαγωγή. Ναυπηγικά Υλικά. 10/6/2008 8:45:00 AM Έγινε Εισαγωγή στο μάθημα. Απαιτήσεις ναυπηγικών υλικών. Ναυπηγικοί χάλυβες.
Ναυπηγικοί Χάλυβες 10/8/2008 3:15:00 PM Έγινε Κεφάλαιο Υλικών των Κανονισμών των Νηογνωμόνων. Πώς οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν τους χάλυβες.
Κράματα Αλουμινίου 10/9/2008 8:45:00 AM Έγινε Ναυπηγικά κράματα αλουμινίου. Βασικές ιδιότητες. Μελέτη και κατασκευή σκαφών από κράματα αλουμινίου.
Κράματα τιτανίου. 10/13/2008 8:45:00 AM Έγινε Βασική μεταλλουργία τιτανίου. Κράματα τιτανίου για ναυπηγικές κατασκευές. Σημαντικότερες εφαρμογές στη ναυπηγική. Προβήματα στην ανέγερση ναυπηγικών κατασκευών από κράματα τιτανίου.
Σύνθετα Υλικά 10/15/2008 3:15:00 PM Έγινε Βασικά χαρακτηριστικά των σύνθετων υλικών και της μηχανικής τους συμπεριφοράς.
Σύνθετα Υλικά (συν.) 10/16/2008 8:45:00 AM Έγινε Κατασκευαστική διαμόρφωση σύνθετων υλικών.
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων 10/20/2008 8:45:00 AM Έγινε Σύντομη ιστορική αναδρομή. Ταξινόμηση μεθόδων συγκόλλησης. Προϋποθέσεις για ποιοτική συγκόλληση τήξης. Είδη ενώσεων.
Σύνθετα Υλικά (συν.) 10/22/2008 3:15:00 PM Έγινε Κατασκευαστικές μέθοδοι σύνθετων υλικών.
Σύνθετα Υλικά (συν.). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων (συν.) 10/23/2008 8:45:00 AM Έγινε Eφαρμογές των σ.υ. στη ναυπηγική. Θέσεις συγκόλλησης. Συμβολισμοί συγκολλήσεων.
Υπολογισμός Συγκολλήσεων 10/27/2008 8:45:00 AM Έγινε Στοιχεία υπολογισμού συγκολλήσεων κατά DIN 18800
Υπολογισμός Συγκολλήσεων (συν.) 10/29/2008 3:15:00 PM Έγινε Επίλυση παραδείγματος Α.8.1 του παραρτήματος υπολογισμού συγκολλήσεων.
Μέθοδοι Συγκόλλησης 10/30/2008 8:45:00 AM Έγινε Συγκόλληση και κοπή με αέριο. Συγκόλληση με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και προστατευτικό αέριο (GTAW).
Μέθοδοι Συγκόλλησης (συν.) 11/3/2008 8:45:00 AM Έγινε Συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστατευτικό αέριο (GMAW). Συγκόλληση βυθισμένου τόξου (SAW). Αυτόματες κατακόρυφοι μέθοδοι συγκόλλησης (electroslag, electrogas).
Υπολογισμός Συγκολλήσεων (συν.) 11/5/2008 3:15:00 PM Έγινε Επίλυση ασκήσεων υπολογισμού μεγέθους συγκολλήσεων
Μέθοδοι Συγκόλλησης (συν.) 11/6/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω αναστολής εκπαιδευτικών λειτουργιών με απόφαση της Συγκλήτου Ε.Μ.Π.
Μέθοδοι Συγκόλλησης (συν.). Σφάλματα Συγκολλήσεων. 11/10/2008 8:45:00 AM Έγινε Συγκόλληση και κοπή με τόξο πλάσματος. Επιλογή μεθόδου συγκόλλησης. Η έννοια της ποιότητας στις συγκολλήσεις. Ταξινόμηση σφαλμάτων συγκόλλησης.
Υπολογισμός Συγκολλήσεων (συν.) 11/12/2008 3:15:00 PM Έγινε
Σφάλματα Συγκολλήσεων (συν.). ΜΚΕ Συγκολλήσεων. 11/13/2008 8:45:00 AM Έγινε Περιγραφή και αιτίες δημιουργίας των διαφόρων κατηγοριών σφαλμάτων συγκόλλησης. Γενικά περί ΜΚΕ. Μαγνητοσκοπικός έλεγχος.
Ε.Μ.Π. κλειστό 11/17/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν γίνονται μαθήματα λόγω της επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973.
Υπολογισμός συγκολλήσεων (συν.) 11/19/2008 3:15:00 PM Έγινε
ΜΚΕ Συγκολλήσεων (συν.) 11/20/2008 8:45:00 AM Έγινε Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά. Έλεγχος με υπερήχους. Ραδιογραφικός έλεγχος.
Ψαθυρή Θραύση 11/24/2008 8:45:00 AM Έγινε Φαινομενολογία ψαθυρής θραύσης. Γραμμική ελαστική θεωρία θραύσης.
Κατάληψη 11/26/2008 3:15:00 PM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 11/27/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Υπολογισμός συγκολλήσεων (συν.) 12/1/2008 8:45:00 AM Έγινε
Κατάληψη 12/3/2008 3:15:00 PM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 12/4/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Ε.Μ.Π. κλειστό 12/8/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγιναν μαθήματα με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.
Ε.Μ.Π. κλειστό 12/10/2008 3:15:00 PM Εκκρεμεί Δεν έγιναν μαθήματα με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.
Κατάληψη 12/11/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 12/15/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 12/17/2008 3:15:00 PM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 12/18/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Κατάληψη 12/22/2008 8:45:00 AM Εκκρεμεί Δεν έγινε μάθημα λόγω κατάληψης της Σχολής με απόφαση της Γ.Σ. των φοιτητών.
Υπολογισμός συγκολλήσεων (συν.) 1/7/2009 3:15:00 PM Έγινε
Ψαθυρή Θραύση (συν.) 1/8/2009 8:45:00 AM Έγινε Πλαστική ζώνη στο άκρο ρωγμής. Κρίσιμος συντελεστής έντασης τάσης - ιδιότητες και μέτρηση.
Ψαθυρή Θραύση (συν.). Θραύση από Κόπωση. 1/12/2009 8:45:00 AM Έγινε Κριτήρια θραύσης. Φαινομενολογία θραύσης από κόπωση. Μέθοδος υπολογισμού τάσης - αναμενόμενης ζωής.
Λογιστικές σκήσεις ψαθυρής θραύσης. 1/14/2009 3:15:00 PM Εκκρεμεί Το μάθημα δεν έγινε λόγω Γ.Σ. των φοιτητών.
Ασκήσεις Ψαθυρής Θραύσης 1/15/2009 8:45:00 AM Έγινε
Θραύση από Κόπωση (συν.) 1/19/2009 8:45:00 AM Έγινε Μέθοδοι τάσης - αναμενόμενης ζωής και παραμόρφωσης - αναμενόμενης ζωής. Εισαγωγή στη χρήση της θραυστομηχανικής στη θραύση από κόπωση.
Λογιστικές ασκήσεις θραύσης από κόπωση. 1/21/2009 3:15:00 PM Έγινε
Θραύση από Κόπωση (συν.) 1/22/2009 8:45:00 AM Έγινε Εφαρμογή μεθόδων θραυστομηχανικής στη θραύση από κόπωση.
Λογιστικές σκήσεις θραύσης από κόπωση (συν.). 1/26/2009 8:45:00 AM Έγινε
Λογιστικές σκήσεις θραύσης από κόπωση (συν.). 1/28/2009 3:15:00 PM Έγινε
Οργάνωση Παραγωγής Ναυπηγείου 1/29/2009 8:45:00 AM Έγινε Ιστορική εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής σε ναυπηγεία.
Σχάση κατά φυλλώσεις. 2/2/2009 8:45:00 AM Έγινε Ολοκλήρωση της επίλυσης των ασκήσεων σε θραύση από κόπωση. Σχάση κατά φυλλώσεις (περιγραφή φαινομένου, αιτίες, τρόποι αποφυγής).
Επίλυση της 2ης Σειράς Ασκήσεων για το Σπίτι. 2/4/2009 3:15:00 PM Έγινε
Οργάνωση Παραγωγής Ναυπηγείου (συν.) 2/5/2009 8:45:00 AM Έγινε Ανάλυση των τεσσάρων φάσεων εξέλιξης μεθόδων ναυπήγησης. Μέθοδος κατασκευής γάστρας κατά τομείς.
Οργάνωση παραγωγής ναυπηγείου (συν.) 2/9/2009 8:45:00 AM Έγινε Εξοπλισμός κατά ζώνες.
Επίλυση της 3ης Σειράς Ασκήσεων για το Σπίτι. 2/11/2009 3:15:00 PM Έγινε