Ναυπηγική Τεχνολογία
12/19/2018

Σύνδεσμοι

Νέοι κανονισμοί για διπλόγαστρα δεξαμενόπλοια

Πρόκειται για τους νέους κανονισμούς, κοινούς για όλους τους Νηογνώμονες, που αφορούν σε διπλόγαστρα δεξαμενόπλοια και που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από 01/04/2006. Σημειώσατε ότι υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για έλεγχο σε κόπωση.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, January 11, 2006
Νέοι κανονισμοί για bulk carriers

Πρόκειται για νέους κανονισμούς, κοινούς για όλους τους Νηογνώμονες, που αφορούν σε μονόγαστρα και διπλόγαστρα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από 01/04/2006. Σημειώσατε ότι και σε αυτούς τους κανονισμούς υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο που αφορά σε έλεγχο σε κόπωση.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, January 11, 2006