Γραμμική Άλγεβρα και Eφαρμογές
12/19/2018
Skip Navigation Links : Γραμμική Άλγεβρα και Eφαρμογές : Γραμμική Άλγεβρα II

Γραμμική Άλγεβρα II

2o εξάμηνο ΣΕΜΦΕ

Γραμμική Άλγεβρα II

Μάθημα 1ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Σύνθετοι πίνακες

Αρχείο: Μάθημα 1ο-LA.pdf
Μέγεθος: 284.77 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005
Μάθημα 2ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Αρχείο: Μάθημα 2ο-LA.pdf
Μέγεθος: 259.44 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005
Μάθημα 3ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ορθοκανονική βάση

Αρχείο: Μάθημα 3ο-LA.pdf
Μέγεθος: 351.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005
Μάθημα 4ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ορθογώνιοι πίνακες

Αρχείο: Μάθημα 4ο-LA.pdf
Μέγεθος: 301.43 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 5ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 5ο-LA.pdf
Μέγεθος: 391.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 6ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Διαγωνοποίηση πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 6ο-LA.pdf
Μέγεθος: 391.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 7o
[ Ι. Μαρουλάς ]

Θεώρημα Cayley-Hamilton

Αρχείο: Μάθημα 7ο-LA.pdf
Μέγεθος: 412.66 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 8ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Κανονική μορφή Jordan

Αρχείο: Μάθημα 8o-LA.pdf
Μέγεθος: 487.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 9ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Τετραγωνικές μορφές

Αρχείο: Μάθημα 9o-LA.pdf
Μέγεθος: 292.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005

Γραμμική Άλγεβρα II  (υποσελίδες)