Γραμμική Άλγεβρα και Eφαρμογές
12/18/2018

Ανάλυση πινάκων

6o εξάμηνο ΣΕΜΦΕ

Ανάλυση πινάκων

Μάθημα 1ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Σύνθετοι πίνακες

Αρχείο: Μάθημα 1ο.pdf
Μέγεθος: 284.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005
Μάθημα 2ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Βαθμός πίνακα

Αρχείο: ΜάθημαΒαθμός.pdf
Μέγεθος: 260.54 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 3ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Παραγοντοποίηση LU και QR

Αρχείο: Μάθημα 3ο.pdf
Μέγεθος: 364.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005
Μάθημα 4ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Μιγαδικό εσωτερικό γινόμενο

Αρχείο: Μάθημα 4ο.pdf
Μέγεθος: 315.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 5ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Νόρμα πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 5ο.pdf
Μέγεθος: 418.16 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 12, 2005
Μάθημα 6ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Συμπληρωματικές γραμμικές απεικονίσεις

Αρχείο: Μάθημα 6ο.pdf
Μέγεθος: 297.93 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 7ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Πίνακες ειδικής μορφής ( Κανονικοί Πίνακες )

Αρχείο: Μάθημα 7ο.pdf
Μέγεθος: 363.40 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 8ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ιδιάζουσα παραγοντοποίηση πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 8ο.pdf
Μέγεθος: 358.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 28, 2005
Μάθημα 9ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Γινόμενο Kronecker

Αρχείο: Μάθημα 9ο.pdf
Μέγεθος: 288.80 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 13, 2005

Ανάλυση πινάκων  (υποσελίδες)