Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
12/19/2018

Μαθηματικά Ιβ

1ο εξάμηνο Μηχανολόγων Μηχανικών

Μαθηματικά Ιβ

Μάθημα 1ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Πίνακες, πράξεις πινάκων

Αρχείο: Μάθημα 1ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 262.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 2ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ορίζουσα πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 2ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 241.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 3ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Αντίστροφοι πίνακες

Αρχείο: Μάθημα 3ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 208.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 4ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Γραμμικά συστήματα, Αλγόριθμος του Gauss

Αρχείο: Μάθημα 4ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 217.68 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 5ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων

Αρχείο: Μάθημα 5ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 240.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 6ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Αρχείο: Μάθημα 6ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 174.77 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 7ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ορθοκανονική βάση

Αρχείο: Μάθημα 7ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 275.42 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 8ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 8ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 211.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 07, 2006
Μάθημα 9ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Διαγωνοποίηση πίνακα

Αρχείο: Μάθημα 9ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 251.86 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005
Μάθημα 10ο
[ Ι. Μαρουλάς ]

Θεώρημα Cayley-Hamilton

Αρχείο: Μάθημα 10ο-ΜΜ.pdf
Μέγεθος: 185.98 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 12, 2005