Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
12/19/2018

Βιβλιογραφία

Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
[ Ι. Μαρουλάς ]

Ελληνική
1. Σ.Α. Ανδρεαδάκη, Γραμμική Άλγεβρα, Αθήνα.

2. Δ.Γ. Δασκαλόπουλου, Εφηρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα , Αθήνα.

3. Ν. Καδιανάκης και Σ. Καρανάσιος, Γραμμική Άλγεβρα- Αναλυτική Γεωμετρία και

Εφαρμογές, Αθήνα 2003.

4. Δ. Κραββαρίτης, Β. Νασόπουλος, Γ. Παντελίδης, Π. Τσεκρέκος, Γραμμική Άλγεβρα,

Αθήνα 2002.

5. I. Μαρουλά, Γραμμική Άλγεβρα , Αθήνα.

6. Α. Φελλούρης, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Αθήνα 2002.


Ξενόγλωσση
7. S. Barnett, Matrices Methods and Applications , Clarendon Press, Oxford, 1990.

8. S. Barnett, Polynomial and Linear Control Systems, Dekker, 1983.

9. R. Bhatia, Matrix Analysis, Springer, 1996.

10. R. Bronson, Matrix Methods , Academic Press, 1991.

11. S.Campbell and C. Meyer, Generalized Inverses and Linear Transformations,

Dover Publ., 1991.

12. B.N. Datta, A first course in Numerical Linear Algebra , Brooks Cole, 1995.

13. J.L. Goldberg, Matrix Theory with Applications , McGraw Hill, 1991.

14. P. Halmos, Linear Algebra Problem Book , Amer. Math. Soc. , 1995.

15. I. Herstein and D. Winter, Linear Algebra, MacMillan PC, 1988.

16. P. Horn and C. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge, 1985.

17. H.D. Ikramov , Linear Algebra, Mir Publ., 1983.

18. B. Kolman , Introductory Linear Algebra with Applications , Prentice Hall , 1997.

19. P. Lancaster and M. Tismenetsky, The Theory of Matrices , Academic Press, 1985.

20. P. Lax, Linear Algebra, J. Wiley, 1997.

21. D.C. Lay, Linear Algebra and its Applications, Addison-Wesley P.Co., 1994.

22. S.J. Leon, Linear Algebra with Applications, MacMillan, 1990.

23. C. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, 2000.

24. W.K. Nicholson, Linear Algebra with Applications , 3rd Ed. , PWS , 1995.

25. V.V. Prasolov, Problems and Theorems in Linear Algebra, Amer. Math. Soc., 1994.

26. V.V. Voyevodin, Linear Algebra, Mir Publ., 1983.

27. F. Zhang, Matrix Theory, Springer, 1999.


Αρχείο: Bιβλιογραφία[1].doc
Μέγεθος: 13.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 11, 2008