Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
1/18/2019

Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΣχολήΝαυπηγών Μηχανικών
ΤομέαςΤομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Εξάμηνο9o
ΔιδάσκοντεςΓεράσιμος Αθανασούλης
Περιγραφή ΜαθήματοςΤο θαλάσσιο περιβάλλον ως φορέας κυματικών φαινομένων. Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού. Επισκόπηση βασικών εννοιών και εξισώσεων της Μηχανικής Ρευστών. Παραγωγή των κυματικών εξισώσεων που διέπουν ορισμένες κατηγορίες δυναμικών φαινομένων στη θάλασσα (κύματα βαρύτητας, ακουστικά κύματα). Αναλυτικές λύσεις των κυματικών εξισώσεων σε απλές περιπτώσεις (επίπεδο κύμα, κυλινδρικό κύμα, σφαιρικό κύμα., σημειακές πηγές κυματισμών στον ελεύθερο χώρο και σε κυματοδηγούς).

Βασικά κυματικά φαινόμενα: συμβολή, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση (σκέδαση), αρχή του Huygens. Γενικές μέθοδοι επίλυσης των κυματικών εξισώσεων (αναλυτικές, ημιαναλυτικές, αριθμητικές, υβριδικές). Γεωμετρική κυματική (θεωρία ακτίνων). Παραγωγή των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής ως υψίσυχνης ασυμπτωτικής προσέγγισης των κυματικών εξισώσεων. Εξισώσεις ακτίνων. Εξισώσεις πλάτους (για κύματα βαρύτητας και για ακουστικά κύματα).

Η αρχή των Ηρωνος-Fermat:Ένας εναλλακτικός τρόπος παραγωγής των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής. Αναλυτικές λύσεις των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής. Διάθλαση σε ανομοιογενές μέσο με αργά μεταβαλλόμενο δείκτη διάθλασης. Ακτίνες σε στρωματοποιημένα μέσα. Ακουστικό κανάλι στη θάλασσα. Ειδικά θέματα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων σε ρηχές θάλασσες. Ειδικά θέματα διάδοσης των κυμάτων βαρύτητας σε ρηχές θάλασσες.

Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον  (υποσελίδες)

Γενικά Στοιχεία  
Ανακοινώσεις  
Αναλυτικά Στοιχεία  
Εκπαιδευτικό Υλικό Σημειώσεις θεωρίας
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Εργασίες Δίνονται επιλεγμένες (λυμένες και άλυτες) ασκήσεις, παραδείγματα και ερωτήσεις.
Βιβλιογραφία Δίνονται επιλεγμένοι τίτλοι εκπαιδευτικών βιβλίων, μονογραφιών και δημοσιεύσεων.
Εργαστήριο - Υπολογιστική άσκηση Υπολογιστική προσομοίωση κυματικής διάδοσης σε κυματοδηγούς.
Διπλωματικές εργασίες Θέματα διπλωματικών εργασιών