Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων
12/17/2018

Βιβλιογραφία

1. John Hedgcoe, 1980. Το βιβλίο του Φωτογράφου. Μωρεσόπουλος/Φωτογραφία
2. Howard Burdick, 1997. Digital Imaging. Mc Graw-Hill. ISBN 0-07-913059-3
3. E. Dougherty & Ph. Laplante, 1995. Real-Time Imaging. Tutorial Texts in Optical Engineering, Vol. TT19, ISBN 0-8194-1789-0
4. Ron Graham, 2005. The Digital Image. Whittles Publishing Ltd. ISBN 1-904445-00-4
5. Rudolf Kingslake, 1992. Optics in Photography. SPIE Publication, ISBN 0-8194-0763-1
6. H. Arsenault, Y. Sheng, 1992. An Introduction to Optics in Computers. Tutorial Texts in Optical Engineering, Vol. TT8, ISBN 0-8194-0825-5

Βιβλιογραφία