Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων
6/24/2017
Skip Navigation Links : Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων : Εργαστήριο - Πρακτική Εφαρμογή

Εργαστήριο - Πρακτική Εφαρμογή

Οι γνώσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος τίθενται σε εφαρμογή σε ένα Εργαστήριο όπου κάθε φοιτητής/φοιτήτρια καλείται να εκτελέσει προγραμματισμό και εκτέλεση επίγειας φωτογραμμετρικής λήψης.

Εργαστήριο - Πρακτική Εφαρμογή