Αντοχή πλοίου
12/18/2018
Skip Navigation Links : Αντοχή πλοίου : Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ" 10/22/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ 10/25/2007 12:00:00 AM Έγινε Διαγράμματα διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ 10/26/2007 12:00:00 AM Έγινε Διόρθωση θέσης ισορροπίας, μετακίνηση φορτίου
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ 10/29/2007 12:00:00 AM Έγινε Ασκήσεις 10 & 6
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ 11/1/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ 11/2/2007 12:00:00 AM Έγινε Προσδιορισμός διαγραμμάτων διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών πλοίου θεωρουμένου σε στατική ισορροπία πάνω σε κύμα
ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ 11/5/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ 11/9/2007 12:00:00 AM Έγινε Μετασκευή μέσης τομής, επίδραση ανοιγμάτων στη ροπή αντίστασης
ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 11/9/2007 12:00:00 AM Έγινε Kατασκευή από περισσότερα του ενός υλικά, εναλλάξ φόρτιση
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11/12/2007 12:00:00 AM Έγινε ΑΣΚΗΣΗ 5
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11/19/2007 12:00:00 AM Έγινε ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 & 13
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11/22/2007 12:00:00 AM Έγινε ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12, 16, 17
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ 11/26/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ 11/28/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11/29/2007 12:00:00 AM Έγινε ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ & ΑΣΚΗΣΗ 7η
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΣΤΡΑΣ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ 12/3/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12/6/2007 12:00:00 AM Έγινε ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 12/7/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΣΤΡΕΨΗ 12/10/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12/13/2007 12:00:00 AM Έγινε 18, 21, 23
ΣΤΡΕΨΗ 12/14/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12/14/2007 12:00:00 AM Έγινε 17 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ), ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΤΡΙΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 12/17/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12/20/2007 12:00:00 AM Έγινε Ασκηση επί των τριτευουσών τάσεων
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12/21/2007 12:00:00 AM Έγινε ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΡΕΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 31
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΚΟΠΩΣΗ 1/7/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΚΟΠΩΣΗ 1/10/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΛΥΓΙΣΜΟΣ 1/11/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΛΥΓΙΣΜΟΣ 1/14/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1/17/2008 12:00:00 AM Έγινε ΛΥΓΙΣΜΟΣ - ΚΟΠΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1/18/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1/21/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1/24/2008 12:00:00 AM Έγινε Ασκήσεις 42, 43
ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1/25/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1/28/2008 12:00:00 AM Έγινε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2/1/2008 12:00:00 AM Έγινε