Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών
12/13/2018
Skip Navigation Links : Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το παρόν πακέτο σημειώσεων προορίζεται ως βοήθημα του προπτυχιακού μαθήματος του 7ου εξαμήνου “Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών”. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

Κεφάλαιο 1: Σύντομη μικροοικονομική ανασκόπηση.
Κεφάλαιο 2: Η ναυλαγορά charter.
Κεφάλαιο 3: Η ναυλαγορά liner.
Κεφάλαιο 4: Στοιχεία θεωρίας διεθνούς εμπορίου.

Προφανώς βέβαια, το πακέτο αυτό δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υποκαταστήσει όλα όσα παρουσιάζονται στην τάξη, μερικά από τα οποία δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό, και τα οποία μόνο με τη συστηματική παρουσία του σπουδαστή μπορούν να γίνουν επαρκώς αντιληπτά. Ούτε το πακέτο μπορεί να υποκαταστήσει τη συμπληρωματική γνώση που ο σπουδαστής, από μόνος του, με έναυσμα το μάθημα αυτό, μπορεί να αποκτήσει.