Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς
5/24/2018
Skip Navigation Links : Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς : Αναλυτικά Στοιχεία

Αναλυτικά Στοιχεία

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γραμμών με απλούς και πολλαπλούς αγωγούς. Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τριφασικών γραμμών υψηλής τάσεως. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Εξισώσεις και ισοδύναμα κυκλώματα γραμμών μικρού και μέσου μήκους. Θεωρία και εξισώσεις γραμμών μεγάλου μήκους. Δίθυρα κυκλώματα. Ανάλυση και χαρακτηριστικά λειτουργίας μετασχηματιστών ισχύος και αυτομετασχηματιστών. Στοιχεία διακοπτών ισχύος. Πηνία αντισταθμίσεως και συστοιχίες πυκνωτών. Στατά συστήματα ελέγχου αέργου ισχύος (SVC). Ελεγχόμενοι αντισταθμιστές σειράς (TCSC). Ρυθμιστές γωνίας φάσεως. Ενοποιημένοι ρυθμιστές ροής ισχύος (UPFC). Ο ρόλος των ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 21, 2005