Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)
5/24/2022

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εικονικό Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ασκήσεις - Σημειώσεις - Παρουσιάσεις προηγουμένων ετών

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΕ" (Εκδ. Συμμετρία)
[ Καθ. Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: PARORAMATA_EIS_SHE_2014.pdf
Μέγεθος: 105.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 14, 2014
Όρια έκθεσης σε Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία
Αρχείο: Magnetic_Electric_Fields.pdf
Μέγεθος: 304.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 28, 2011
Συμπλήρωμα Βιβλίου "Εισαγωγή στα ΣΗΕ" 2006 (Τυπογραφική Μονάδα ΕΜΠ)
[ Κ. Βουρνάς ]

Παράγραφος 8.2α

Αρχείο: Par8_2a.pdf
Μέγεθος: 152.73 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 28, 2011
"Εισαγωγή ΣΗE" 2006 (Τυπογραφική Μονάδα ΕΜΠ): Κεφάλαιο 10
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: kef10.pdf
Μέγεθος: 179.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 28, 2011

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Εικονικό Εργαστήριο Σ.Η.Ε. Το εικονικό εργαστήριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών στην επίλυση προβλημάτων ροής φορτίου, ασφάλειας λειτουργίας, οικονομικής κατανομής παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς ενέργειας στα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Περιλαμβάνει τρεις υποδειγματικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με χρήση του λογισμικού PowerWorld Simulator. Επίσης προτείνονται επιπλέον ασκήσεις προς επίλυση από τους σπουδαστές.
Εκπαιδευτικά Videos Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει διάφορα εκπαιδευτικά videos που εμφανίζουν τα κυριότερα μεγέθη των ηλεκτρικών μηχανών τόσο σε μόνιμη όσο και σε μεταβατική κατάσταση λειτουργίας. Δημιουργός: Λέκτορας ΑΠΘ κ. Δημουλιάς (chdimoul@auth.gr) - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ
Ακαδημαϊκό Έτος 2004 - 2005 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2004 - 2005
Ακαδημαϊκό Έτος 2005 - 2006 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2005 - 2006
Ακαδημαϊκό Έτος 2006 - 2007 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2006 - 2007
Ακαδημαϊκό Έτος 2007 - 2008 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2007 - 2008
Ακαδημαϊκό Έτος 2008 - 2009 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2008 - 2009
Ακαδημαϊκό Έτος 2009 - 2010 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2009 - 2010
Ακαδημαϊκό Έτος 2010 - 2011 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011
Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012
Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013 Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013