Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)
5/24/2022

Βιβλιογραφία

Χρήσιμη Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία


  • Z. A. Yamayee, J. L. Bala, Jr., Electromechanical Energy Devices and Power Systems, J. Wiley & Sons, 1993.

  • V. Del Toro, Electric Machines and Power Systems, Prentice-Hall, 1985

  • Arthur R. Bergen, Vijay Vittal, Power Systems Analysis - 2nd Edition, Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • John J. Grainger, William D. Stevenson, Power System Analysis, New York : McGraw-Hill, 1994, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • Charles A. Gross, Power System Analysis - 2nd Edition, New York : John Wiley and Sons, 1986, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • Frederic de la Court Chard, Power System Engineering : an introduction, London : Cleaver - Hume, 1962, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • Frederick S. Rothe, An introduction to power system analysis, New York : John Wiley & Sons, London : Chapman & Hall, 1953, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

  •  Arthur E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D. Umans, Electric machinery, London : McGraw - Hill, 1992, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη   

  •  B.M. Weedy, B.J. Cory, Electric Power Systems - 4th Edition, Chichester : John Wiley & Sons, 1998, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη   

  •  Fabio Saccomanno, Electric Power Systems : Analysis and Control, Piscataway, N.J. : IEEE Press, 2003, Αγγλικά, Διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 17, 2008