Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
5/28/2018

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέρουσα διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Embedded Generation
[ N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. Strbac ]

The Institution of Electrical Engineers, London, 2000

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2008
Wind Power in Power Systems
[ T. Ackermann (Ed.). John Wiley & Sons ]

2005

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2008
Handbook of Photovoltaic Science and Engineering
[ A. Luque, S. Hegedus (Eds.). John Wiley & Sons Ltd. ]

2003

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2008
Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems
[ Siegfried Heier ]

Μεταφράστηκε από Rachel Waddington
Εκδόθηκε από Wiley, 2006
ISBN 0470868996, 9780470868997

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 10, 2008
Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation
[ Mukund R. Patel ]

Εκδόθηκε από CRC Press, 2006
ISBN 0849315700, 9780849315701

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 10, 2008
Wind Energy Handbook
[ Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi ]

Εκδόθηκε από John Wiley and Sons, 2001
ISBN 0471489972, 9780471489979

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 10, 2008
Wind Energy Explained: Theory, Design and Application
[ J. F. Manwell, J. G. McGowan, Anthony L. Rogers ]

Εκδόθηκε από Wiley, 2002
ISBN 0471499722, 9780471499725

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 10, 2008