Δικτυακός Προγραμματισμός
12/18/2018
Skip Navigation Links : Δικτυακός Προγραμματισμός : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Το μάθημα Δικτυακός Προγραμματισμός ασχολέιται με την ανάλυση τεχνολογιών και μεθόδων Διαδικτυακού Προγραμματισμού όπως σχεδίαση και δημιουργία GUI interfaces και Java Αpplets, δημιουργία δυναμικών σελίδων με τεχνολογίες HTML, Javascript, Java Servlets και Java Server Pages, δημιουργία web-based εφαρμογών βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής (Web 2.0), όπως Web Services και AJAX.

Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 7 διαλέξεις. Παράλληλα πραγματοποιούνται 4 εργαστήρια με στόχο την εφαρμογή των θεωρητικών διαλέξεων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα υπάρξουν 4 σειρές ασκήσεων / εργασιών οι οποίες θα επιδειχθούν στο εργαστήριο. Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο και ο βαθμός θα προκύπτει αποκλειστικά από την εξέταση.