Δικτυακός Προγραμματισμός
12/18/2018

Γενικές Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 26, 2018
Πρόσκληση παρουσίασης θεμάτων διπλωματικών εργασιών

Τη Πέμπτη 04/10/2018 στο αμφιθέατρο των πολυμέσων στη βιβλιοθήκη θα παρουσιαστούν από τα εργαστήρια του κ. Τσανάκα και της κα. Βαρβαρίγου θέματα για διπλωματικές εργασίες για το έτος 2018 - 2019. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει 13:30.

Ημ. Εισαγωγής: 9/24/2018 3:52:07 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 9/26/2018 4:31:49 PM Μέγεθος αρχείου: N/A