Δικτυακός Προγραμματισμός
3/19/2018

Γενικές Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 02, 2017
Ταυτοποίηση Χρηστών PCLab

Σας ενημερώνουμε οτι ο τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών του PCLAB της ΣΗΜΜΥ γίνεται μέσω του μηχανισμού pGINA...

Ημ. Εισαγωγής: 3/27/2012 2:45:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/2/2017 1:21:58 PM Μέγεθος αρχείου: N/A

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 13, 2018
Τρόπος επικοινωνίας

Ο τρόπος που θα γίνεται η επικοινωνία (για το έτος 2018-2019) σχετικά με τις ασκήσεις και τα εργαστήρια είναι με τη χρήση της εφαρμογής slack. Όποιος θέλει ας κάνει εγγραφή από τη σελίδα https://iproglab.slack.com/signup . Γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με χρήση email central.ntua.gr είτε mail.ntua.gr

Ημ. Εισαγωγής: 2/9/2018 11:43:01 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 3/13/2018 12:41:41 PM Μέγεθος αρχείου: N/A