Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές
12/18/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Ύλη μαθήματος Τα ακόλουθα μέρη των βιβλίων καλύπτουν αρκετά τμήματα της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα. Σημειώνεται ότι η ακριβής ύλη του μαθήματος, επί της οποίας εξετάζονται οι σπουδαστές είναι αυτή που παρουσιάζει ο διδάσκων στο μάθημα. 1) Από το βιβλίο: Nonlinear Systems, (Third Edition), Hassan K. Khalil, Prentice Hall 2002 Chapter 1: 1.1, 1.2.1-1.2.7 (προσοχή στο 1.2.6) Exercises: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 18, 22 Chapter 2: 2.1-2.4, 2.6 Exercises: 2, 4, 5a, 10, 12, 15-17, 18(a,b,c), 20, 21, 23, 26 Chapter 4: 4.1-4.3, 4.6 Exercises: 2-5, 8-10, 13, 15, 16, 19, 22, 26, 27, 29 Chapter 6: Οι ορισμοί 6.2 και 6.4 Chapter 7: 7.1 (προσοχή στο 7.1.2) Exercises: 1(1-5), 3, 7, 9 Chapter 8: 8.2, 8.4 (προσοχή στα παραδείγματα 8.10, 8.13 και 8.15) Exercises: 14, 15 Chapter 12: 12.1-12.4 Exercises: 1, 2, 4(a), 7(a) Chapter 14: 14.3 (προσοχή στα παραδείγματα 14.8, και 14.9) Exercises: 30, 31, 33 2) Τα αντίστοιχα Κεφάλαια από το βιβλίο του Σ. Τ. Τζαφέστα