Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
12/17/2018

Ανακοινώσεις  (υποσελίδες)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη14/2/2006 ΩΡΑ: 12.00 ΑΙΘΟΥΣΕΣ: Κτ. Ηλεκτ. 01.10, 01.15 1) Στο διαγώνισμα επιτρέπεται να έχετε μαζί σας 1 φύλλο Α4 (2 σελίδες) με ότι σημειώσεις θέλετε. ΟΧΙ άλλες σημειώσεις ή βιβλία. 2) Να έχετε διαθέσιμα δίπλα στο γραπτό σας την φοιτητική και αστυνομική σας ταυτότητα 3) Όχι κινητά τηλέφωνα