Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
12/17/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Ύλη μαθήματος Τα ακόλουθα μέρη των βιβλίων καλύπτουν αρκετά τμήματα της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα. Σημειώνεται ότι η ακριβής ύλη του μαθήματος, επί της οποίας εξετάζονται οι σπουδαστές είναι αυτή που παρουσιάζει ο διδάσκων στο μάθημα. Από το βιβλίο του Chen: Κεφάλαιο 4: 4.1, 4.2, (4.2.1 όχι), 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.5, 4.5.1 Κεφάλαιο 5: 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.4.1 Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2, (6.2.1 όχι), 6.3, (6.3.1 όχι), 6.4, 6.5, 6.6, 6.6.1 Κεφάλαιο 8: 8.1, 8.2, (8.2.1 όχι), 8.4, (8.4.1 όχι), 8.5, 8.6, (8.6.1-8.6.4 όχι), 8.7, 8.8 Από το βιβλίο ‘Αυτόματος Έλεγχος' Σ. Τζαφέστας, Αθήνα 2005’: Τόμος 1Β: Κεφάλαιο 9: σελίδες 735-752 Κεφάλαιο 14: σελίδες 1255-1259 Τόμος 2Α: Κεφάλαιο 17: σελίδες 197-233, 299-306, 310-327 Κεφάλαιο 18: σελίδες 347-349, 374-425, 452-465 Τόμος 2Β: Κεφάλαιο 22: σελίδες 811-827, 840-844
Dynamic Games