Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
12/17/2018

Ασκήσεις- Εργασίες  (υποσελίδες)

Προτεινόμενες Ασκήσεις από το βιβλίο του Chen: Κεφάλαιο 4: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 Κεφάλαιο 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Κεφάλαιο 6: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 Κεφάλαιο 8: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Προτεινόμενες Ασκήσεις από το βιβλίο του Σ. Τζαφέστα: Τόμος 1Β: Κεφάλαιο 9 : 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 Κεφάλαιο 14 :1, 2, 3, 4, 5 Τόμος 2Α Κεφάλαιο 17: 4, 6, 29, 31, 33, 35 Κεφάλαιο 18: 1-14, 16, 17, 19, 20-23, 25, 26, 30
Άλλες Ασκήσεις  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ MATLAB/SIMULINK ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 / 4 / 2009
Θέματα Εξετάσεων 7_09