Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική
12/18/2018

Γενικά στοιχεία

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής του μαθήματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους διδάσκοντες

Γενικά στοιχεία

Διεξαγωγή μαθήματος

Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 08:45 - 10:30 στην αίθουσα ΓΕ Α203 και κάθε Παρασκευή στις 12:45 - 14:30 στην αίθουσα 01, στο ισόγειο του νέου κτιρίου Η/Υ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, September 01, 2005

Γενικά στοιχεία  (υποσελίδες)

Διδάσκοντες Αναπληρωτής Καθηγητής Ψαρράς Ιωάννης Γραφείο 0.2.7. - Ισόγειο Κτιρίου Η/Υ Τηλ: 210 - 7723551, 3583 e-mail: john@epu.ntua.gr Καθηγητής Ασημακόπουλος Βασίλειος Γραφείο 0.2.4. - Ισόγειο Κτιρίου Η/Υ Τηλ: 210 - 7723738, 3741 email: vassim@epu.ntua.gr
Βοηθός Διδασκαλίας Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας Γραφείο 0.2.3. - Ισόγειο Κτιρίου Η/Υ Τηλ: 210 - 7722083 e-mail: kpatli@epu.ntua.gr