Βιομηχανικές Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
12/19/2018

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 12, 2005
4/12/2005 Aλλαγή τόπου διαξαγωγής του μαθήματος την 12-04-2005

Η διάλεξη στις 12-04-2005 θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέταρο 3 των Γενικών Εδρών.