Ηλεκτρονικά Υλικά
12/18/2018
Skip Navigation Links : Ηλεκτρονικά Υλικά : Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα "Ηλεκτρονικά Υλικά" διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο, ως υποχρεωτικό κορμού του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών...

Γενικές Πληροφορίες  (υποσελίδες)

Γενικά Το μάθημα "Ηλεκτρονικά Υλικά" διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο, ως υποχρεωτικό κορμού του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Βρίσκεται στη βάση των μαθημάτων της ροής Η. Έχει στενή σχέση τόσο με μαθήματα κορμού του 4ου εξαμήνου όσο και με μαθήματα της ροής Η (Ηλεκτρονική - Κυκλώματα - Υλικά), όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1. Σχετίζεται επίσης με μαθήματα των ροών Ζ (Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις και Εγκαταστάσεις) και Τ (Κύματα και Τηλεπικοινωνίες).
Πληροφορίες Το μάθημα συνίσταται από δύο ενότητες : τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ώρες Διδασκαλίας 4 εβδομαδιαίως Αριθμός Τμημάτων 2 (Α - Λ κ' Μ - Ω) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Α - Λ Δ. Τσαμάκης , Καθηγητής Μ - Ω Ι. Ξανθάκης , Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ώρες εξάσκησης : 3 εξαμηνιαίες Αριθμός Ασκήσεων : 4 ανά τμήμα Χώρος ασκήσεων : Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών 3ος όροφος Κτ. Ηλεκτρολόγων