Ηλεκτρονικά Υλικά
12/18/2018
Skip Navigation Links : Ηλεκτρονικά Υλικά : Διδακτικά Βοηθήματα - Βιβλιογραφία

Διδακτικά Βοηθήματα - Βιβλιογραφία  (υποσελίδες)

Βιβλιογραφία ->Αρχές Ηλεκτροτεχνικών Υλικών και Διατάξεων, S.O. Kasap , Εκδόσεις Παπασωτηρίου ->Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων, Δ. Τσαμάκη ->Ημιαγωγοί και Τεχνολογία, Κ. Καγκαράκη ( Βιβλιοθήκη ΕΜΠ ) ->Φυσική - Δομή της 'Υλης, Ε. Λιαροκάπη ( Βιβλιοθήκη ΕΜΠ ) ->Introduction to Solid State Physics, C. Kittel, J. Wiley ( Βιβλιοθήκη ΕΜΠ ) ->Physics of Semiconductor Devices and Technology, S.M. Sze ->Ασκήσεις και θέματα εξετάσεων προηγουμένων ετών