Ηλεκτρονικά Υλικά
12/19/2018
Skip Navigation Links : Ηλεκτρονικά Υλικά : Εξετάσεις - Βαθμολογία

Εξετάσεις - Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από το βαθμό της γραπτής εξέτασης και τη συνεισφορά των εργαστηριακών ασκήσεων και του εργαστηριακού τεστ...

Εξετάσεις - Βαθμολογία  (υποσελίδες)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Oι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα διεξάγονται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, φυλλαδίων και σημειώσεων από τις παραδόσεις ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση λυμένων θεμάτων από παλαιότερες εξετάσεις. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι συνήθως 2.30 ώρες, τα θέματα είναι κοινά για τα δύο τμήματα των φοιτητών και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θεμάτων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Kατά τη βαθμολόγηση των θεμάτων δίνεται έμφαση στη κατανόηση της θεωρίας, τη μεθοδολογία, καθώς και την υπολογιστική ικανότητα των φοιτητών. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από το βαθμό της γραπτής εξέτασης και τη συνεισφορά των εργαστηριακών ασκήσεων και του εργαστηριακού τεστ ως εξής: Γραπτή Εξέταση 80 % Εργαστήρια + Τεστ 20 % (13% + 7%) Στον εργαστηριακό βαθμό συνυπολογίζεται με μικρή συνεισφορά και βαθμός από γραπτό εργαστηριακό τέστ, σύντομης διάρκειας, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επίσης ο εργαστηριακός βαθμός διατηρείται για δύο εξεταστικές περιόδους χειμερινών εξαμήνων