Ευστάθεια Πορείας και Ελικτικότητα Πλοίου
12/17/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό

Περιεχόμενα
Αρχείο: eliktikes0-1.pdf
Μέγεθος: 476.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 1
Αρχείο: eliktikes1-3.pdf
Μέγεθος: 150.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 2
Αρχείο: eliktikes2-1.pdf
Μέγεθος: 401.34 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 3
Αρχείο: eliktikes3-2.pdf
Μέγεθος: 349.47 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 4
Αρχείο: eliktikes4-1.pdf
Μέγεθος: 242.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 5
Αρχείο: eliktikes5-2.pdf
Μέγεθος: 1.68 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 6
Αρχείο: eliktikes6-1.pdf
Μέγεθος: 207.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 7
Αρχείο: eliktikes7-2.pdf
Μέγεθος: 267.05 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 8
Αρχείο: eliktikes8-1.pdf
Μέγεθος: 2.37 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 09, 2011
Κεφάλαιο 9
Αρχείο: eliktikes9-5.pdf
Μέγεθος: 1.20 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 16, 2011
Κεφάλαιο 10
Αρχείο: eliktikes10-1.pdf
Μέγεθος: 922.75 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 16, 2011
Κεφάλαιο 10Α
Αρχείο: eliktikes10a.pdf
Μέγεθος: 216.47 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 16, 2011
Κεφάλαιο 11
Αρχείο: eliktikes11-2.pdf
Μέγεθος: 861.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011
Κεφάλαιο 12
Αρχείο: eliktikes12-3.pdf
Μέγεθος: 825.69 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011
Κεφάλαιο 13
Αρχείο: eliktikes13-2.pdf
Μέγεθος: 537.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011
Κεφάλαιο 14
Αρχείο: eliktikes14-1.pdf
Μέγεθος: 953.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011
Κεφάλαιο 15
Αρχείο: eliktikes15-2.pdf
Μέγεθος: 360.55 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011
Κεφάλαιο 16
Αρχείο: eliktikes16-1.pdf
Μέγεθος: 772.72 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 24, 2011

Υποστηρικτικό υλικό

Nautical Knolewledge for practical island mariners
[ Secretariat of the Pacific Cummunity, Goverment of Taiwan ]
Αρχείο: nautical.pdf
Μέγεθος: 1.05 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
SAR seamnship reference manual
[ Fisheries and Oceans Canada, Canadian Coast Guard ]
Αρχείο: nautical_canada.pdf
Μέγεθος: 2.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
Passenger vessel safety alert
[ US Coast Guard ]
Αρχείο: Steering problem.pdf
Μέγεθος: 15.63 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
Σημειώσεις για την χρήση του Mathematica
[ Ν. Θεμελής ]

Βασικά παραδείγματα για την χρήση του Mathematica, με έμφαση σε εφαρμογές στα πλαίσια του μαθήματος

Αρχείο: simeioseis_mathematica_11.pdf
Μέγεθος: 811.49 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 05, 2011