Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου
5/28/2018
Skip Navigation Links : Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου : Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος

 Το μάθημα της Γεωγραφίας προσπαθεί να παρουσιάσει όλο το φάσμα της σύγχρονης Ανθρωπο-Γεωγραφας. Ο σχεδιασμός και η παρουσίασή του έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει σε επαφή το σπουδαστή, που δεν έχει προηγούμενη γεωγραφική εκπαίδευση, με ένα πεδίο που συνεχώς διευρύνεται και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύγχρονο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
Η Γεωγραφία, προσεκτικά τοποθετημένη ανάμεσα στις φυσικές, κοινωνικές αλλά και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, προκαλεί τους σπουδαστές να εγκαταλείψουν τις γνώριμες, αλλά όχι πάντα ορθές αντιλήψεις γι’ αυτήν και να εστιάσουν την προσοχή τους στις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος, στις χωρικές τους συνέπειες και στις προκύπτουσες νέες περιφερειακές δομές που έχουν παρουσιαστεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 17, 2005
[Δεν έχει μεταφραστεί ακόμα]

Download Exercise

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 15, 2005