Ανόργανη Χημεία
5/24/2018
Skip Navigation Links : Ανόργανη Χημεία : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

On-line υλικό που θα βοηθήσει στη μελέτη του μαθήματος, παλαιά θέματα εξετάσεων και χρήσιμοι σύνδεσμοι σε επιστημονικές σελίδες στο διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκμάθηση του Περιοδικού Πίνακα

Θεωρία και ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια της Ανόργανης Χημείας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Περιοδικός Πίνακας

Ο Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων για να τον κατεβάσετε και να τον έχετε πρόχειρο στον υπολογιστή σας!

Αρχείο: Periodic%20Table.pdf
Μέγεθος: 12.45 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Interactive Περιοδικός Πίνακας

Μία πιο εξελιγμένη έκδοση του Περιοδικού Πίνακα (σε flash) που συνεργάζεται με το webelements.com για περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο

Αρχείο: FlashElements.exe.renamed
Μέγεθος: 334.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Κανόνες του Slater

Αγγλική σελίδα που αναλύει τους κανόνες του Slater με παραδείγματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Υπολογισμοί Slater

Ένα μικρό φύλλο του Excel μέσω του οποίου μπορείτε να υπολογίσετε αποτελεσματικά τη σταθερά θωράκισης και να εξασκηθείτε στους κανόνες του Slater

Αρχείο: slater.xls
Μέγεθος: 20.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Μηχανισμός Αντίδρασης HCl με Αμμωνία

Σχηματική 3D αναπαράσταση του μηχανισμού της αντίδρασης σε ένα μικρό βιντεάκι

Αρχείο: ammonia+hcl.gif
Μέγεθος: 247.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Μηχανισμός Αντίδρασης SN2

Σχηματική 3D αναπαράσταση του μηχανισμού SN2 σε ένα μικρό βιντεάκι

Αρχείο: sn2.gif
Μέγεθος: 660.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Ατομικά Τροχιακά

Τρισδιάστατες απεικονίσεις των τροχιακών, on-line ασκήσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Η Αρχή της Ελάχιστης Ενέργειας
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Οι κανόνες του Hund
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Απαγορευτική Αρχή Pauli
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Δομές κατά Lewis

Βασικός σχεδιασμός κατά Lewis (στα Αγγλικά)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 23, 2005
Χημεία Λυκείου

Μαθήματα υποδομής της Χημείας του Λυκείου, με τα βιβλία του κ. Στυλιανού Λιοδάκη on-line διαθέσιμα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 30, 2005

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Παλαιά Θέματα Θέματα Εξετάσεων προηγουμένων ετών
Διαλέξεις Οι παραδόσεις του μαθήματος σε Powerpoint